't Heft

't Heft verstevigt de banden met gemeenschapshuizen, bezoekt haar leden regelmatig. Zij geeft ondersteuning en advies. Leden kunnen aangeven waar zijn mee bezig zijn, waar ze tegen aanlopen, welke kansen of bedreigingen ze zien aankomen.

Bij een nieuwbouwtraject is een gemeenschapshuis op zoek naar een invulling van functies en activiteiten. Meestal in samenwerking met de gemeente, steeds vaker ook met woningcorporaties en zorginstellingen. ’t Heft begeleidt dit proces, brengt vooraf alle vragen, behoeften en belangen van partijen in kaart.

Kennis delen

Speciaal voor leden

Je kunt met ons, maar ook samen met elkaar online de dialoog aangaan!. Om van deze functie gebruik te kunnen maken, moet je wel eerst inloggen op de website. 

Discussieer mee (alleen voor leden)