Agenda

 

Regiobijeenkomst 8 oktober: Werken aan het buurthuis van de toekomst

Tijdens de regiobijeenkomsten gaan we met elkaar als leden in gesprek over de vraagstukken waar we als besturen voor staan. Vragen die dan in ieder geval aan de orde komen:

  • Welke rol vind je dat je als gemeenschapshuis wilt vervullen?
  • Wat kun je zelf doen om die rol waar te maken?
  • Wat heb je verder nog nodig om wat je wilt als huis te bereiken?
  • Wat kunnen we onderling als leden van ’t Heft en vanuit ’t Heft voor elkaar betekenen?

De data en inleiders van de bijeenkomsten lees je verderop op deze pagina of klik op onderstaande button lees meer.

De ontvangst is elke avond vanaf 19.00 en we starten om 19.30. 

Twee bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. De laatste bijeenkomst is in Roosendaal op 8 oktober.

Lees meer en schrijf in

Netwerk/klankbordbijeenkomst beheerders/bedrijfsleiders 3 oktober

Uit gesprekken met enkele beheerders/bedrijfsleiders werd duidelijk dat er wel behoefte is aan een terugkomdag, maar niet in de vorm van een training. Er is behoefte aan een netwerk/klankbordbijeenkomst om praktijkkennis met elkaar te delen en na zo’n ontmoeting gemakkelijker contact met een collega op te kunnen nemen. Het staat dus los van een eerdere deelname aan een training.

Wij hebben besloten om een eerste netwerk/klankbordbijeenkomst beheerders/bedrijfsleiders te gaan organiseren. Deze vindt plaats op 3 oktober aanstaande in MuzeRijk te Uden. We beginnen om 10.00 uur en eindigen de bijeenkomst om 13.00 uur. Aansluitend vindt een gezamenlijke lunch plaats. De kosten bedragen € 25,00 per deelnemer. Voor het slagen van deze pilot is een minimaal aantal deelnemers nodig, maar de groep kan ook niet te groot zijn. Het is wenselijk om vanuit een huis/organisatie maar één deelnemer te hebben.

Aanmelding vooraf is nodig. Daarvoor graag een mail sturen aan info@theft.nl