Terugkomdag training beheerders*

Eind mei | begin juni 2019

Vanaf 2014 heeft het bestuur van ’t Heft ieder jaar een training voor beheerders georganiseerd. In totaal hebben 55 beheerders aan de driedaagse training deelgenomen. Bij de evaluatie wordt er, naast de positieve reacties en goede score voor de begeleiding, zeer geregeld de suggestie gedaan om een terugkomdag te organiseren. Beheerders geven aan dat ze na enige tijd graag weer met elkaar in gesprek gaan om te horen of de voornemens en de oefeningen tijdens de training in de praktijk goed hebben uitgepakt. En, zo voegen ze toe, ‘er zijn telkens ook weer nieuwe klussen en uitdagingen waar we voor komen staan’. Want samen weten we meer dan ieder apart.

Het bestuur van 't Heft heeft besloten om nog voor de zomerperiode een bijeenkomst te organiseren. Alle beheerders die al ooit aan de ‘training beheerders’ hebben deelgenomen, zullen binnenkort een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Als de belangstelling voor een terugkomdag groot is, dan worden het mogelijk meerdere terugkombijeenkomsten. Uiteraard gaan we ons best doen om de beheerders uit een bepaalde training ook in dezelfde terugkomdag te plaatsen.

Het is de bedoeling om de terugkomdag om 10.00 uur te starten en met een gezamenlijke lunch af te sluiten. De kosten per deelnemer zijn, inclusief lunch, € 35,00. Eind april versturen wij de uitnodigingen. De terugkomdag vindt eind mei of begin juni 2019 plaats.

Heb je ooit aan de 'training beheerders' deelgenomen, of heeft een van je beheerders eraan deelgenomen, en is er belangstelling voor de terugkomdag, laat het ons weten via e-mail. Dan hebben we ook gelijk het juiste mailadres!

IK HEB BELANGSTELLING VOOR DE TERUGKOMDAG TRAINING BEHEERDERS

* We gebruiken hier als verzamelnaam beheerder, maar voor deze functie worden ook andere namen gebruikt, zoals onder andere bedrijfsleider en zakelijk leider.

Regiobijeenkomsten

September/oktober 2019

Men verwacht van gemeenschapshuizen een steeds belangrijkere bijdrage aan een goede leefbaarheid in de buurten, wijken of dorpen. In september/oktober wil het bestuur van 't Heft tijdens vier regiobijeenkomsten over dit onderwerp met elkaar in gesprek gaan. Ingeleid door een inspirerende spreker zullen we ongetwijfeld betrokken en geanimeerd met elkaar in discussie gaan. Energie opdoen voor het dagelijkse bestuurswerk.

Vragen die dan in ieder geval aan de orde komen:

  • Welke rol vind je dat je als gemeenschapshuis wilt vervullen?
  • Wat kun je zelf doen om die rol waar te maken?
  • Wat heb je verder nog nodig om wat je wilt als huis te bereiken?
  • Wat kunnen we onderling als leden van ’t Heft en vanuit ’t Heft voor elkaar betekenen?

Deze regiobijeenkomsten willen we, zoals de naam al zegt, dicht bij huis houden. Jullie huis. Daarom hebben we gekozen voor vier bijeenkomsten in de regio’s West Brabant, Midden Brabant, Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant. We hopen dat het onderwerp en de locatie dichtbij huis voor veel belangstelling zullen zorgen. Wij als bestuur zien uit naar de bijeenkomsten. Mochten jullie verdere suggesties hebben voor deze bijeenkomsten aarzel niet ons te mailen.

SUGGESTIES REGIOBIJEENKOMSTEN