Dorpshuis de Trapkes

"Een dorpshuis in een kerk is en blijft bijzonder"

Door Frits JonkesIn januari 2017 was het bestuur van ’t Heft bij dorpshuis De Trapkes in Sprundel (5.000 inwoners) te gast voor de maandelijkse vergadering. En dat was een prima gelegenheid voor een rondleiding in het twee jaar geleden gerealiseerde gebouw.

Je komt huizen van allerlei aard tegen, nieuwbouw en oude(re) panden, goed en minder goed gerenoveerd, maar een dorpshuis in een kerk is en blijft bijzonder. Eigenlijk moet je zeggen: een dorpshuis in een voormalige kerk en een kerk in het dorpshuis. Want wat is het geval: in samenwerking tussen dorpshuis, gebruikers, woningcorporatie en gemeente werd de kerk in Sprundel rigoureus verbouwd.  Resultaat: beneden in het gebouw bevindt zich het buurthuis, inclusief hobbyruimten, jongerenruimte, kookstudio en kantoren. En boven, drie meter hoger dan voorheen, de kerk. Dat de oorspronkelijke biechtstoel nog in de ontmoetingsruimte terug te vinden is en achter in de kerk er een podium is gebouw met alles erop en eraan maakt het tot een geweldig interessant gebouw.

De samenwerking tussen parochie(bestuur) en dorpshuis(bestuur) komt heel nauw. Het gaat heel goed omdat beide besturen het belang voor dezelfde Sprundelse gemeenschap voor ogen houden. Die samenwerking moet ook wel nauw zijn, want bij gelegenheid kan de kerkzaal omgebouwd worden tot theater- of vergaderzaal.

Dat zo’n dorpshuis een sterk bestuur en een fors aantal vrijwilligers vraagt mag duidelijk zijn. Bestuurlijk heeft de Trapkes zich georganiseerd op inhoudelijke lijnen: elke ‘lijn’ heeft een bestuurlijke vertegenwoordiger: De Jeugdraad, de Cursuswerkgroep, de Verenigingsraad, het Wijkenoverleg en het Zorgnetwerk. En ook de vrijwilligers en het personeel hebben ieder recht op een bestuurszetel. Daar waar het bestuur zelf vindt dat ze competenties tekort komen zoeken ze externe versterking. Extern wil in de regel zeggen: van buiten die netwerken, maar natuurlijk niet van buiten Sprundel. Zo doen mensen bestuurlijke ervaring op die zich later op een andere manier kan uitbetalen; zo zijn inmiddels twee oud-bestuursleden wethouder geworden. Overigens heet de stichting ‘Dorpswerk Sprundel’, waarmee meteen wordt aangegeven dat dorpsraad, dorpshuis en sociaal(cultureel) werk één geheel vormen.

Natuurlijk is het een duur gebouw en zal er niet gauw weer een woningcorporatie of een gemeente zijn die een dergelijke investering nog wil doen in een dorps- of buurthuis. Maar het concept is interessant en inspirerend genoeg. Op naar Sprundel dus.

Meer weten over De Trapkes?  http://www.skwsprundel.nl/