Bestuurslid John Coops neemt afscheid

een terugblik op vier jaar 't Heft

Afgelopen zomer heb ik besloten om te stoppen met het bestuurswerk voor ’t Heft. De toenemende drukte bij mijn werkgever, en het feit dat vier jaar ook een mooie periode is voor een bestuur hebben mij tot dat besluit gebracht.

Zo’n vier jaar geleden werd ik gebeld met de vraag of ik interesse had om aan te schuiven in het bestuur van ‘t Heft. Dit naar aanleiding van een pilot die door ‘t Heft is uitgevoerd in ons gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid in Oploo. Ik heb ja gezegd op deze vraag omdat ik ervan overtuigd was dat er in de wereld van de dorpshuizen nog een grote slag te maken was, van goed bedoelde vrijwilligheid naar een goed georganiseerd en doelgericht dorpshuis, met een stevig fundament in de samenleving.

Ik kwam in een bestuur dat voor een moeilijke taak stond, namelijk de overgang van, naar wat ik noem het klassieke dorpshuis, naar de huidige tijd met zijn eisen op allerlei gebied. En tevens een tijd  waarin gevraagd wordt om te anticiperen op veranderingen samen met andere stakeholders, zoals  onderwijs, zorg en politiek.  Maar ook de gemeentes die gedwongen werden door de landelijke overheid om hun  eigen beleid naar de huizen toe bij te stellen.  De teruglopende inkomsten uit subsidies en het door veel gemeentes gekende idee je eigen broek op houden, kwamen steeds duidelijker in beeld.

Op deze ontwikkelingen in de maatschappij moest het toenmalige bestuur inspelen. Daarnaast zag het bestuur ook in dat onze binding met de provincie en het samenwerken met  andere maatschappelijk betrokkenen van groot belang was. Denk daarbij aan de BRIZ, de BUS, de VKK en nog vele anderen.

In de vier afgelopen jaren was het aangenaam om bij een aantal openingen te zijn en te zien hoe er in de wereld van de dorpshuizen met hart(d) en ziel gewerkt wordt aan deze vernieuwingen. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe, functionele en prachtige huizen. Tevens was het ook prettig om te zien hoe de besturen van de huizen hiermee omgingen. Een ander hoogtepunt voor mij was het weer tot leven wekken van de jaarlijkse conferentie. Deze waren na een aantal jaren van teruglopende bezoekersaantallen geheel gestopt. Nu zie ik dat er weer interesse is in de onderwerpen die worden behandeld en dat we jaarlijks een groter aantal bezoekers mogen begroeten. Ondertussen is ook de training  voor beheerders van start gegaan, iets waar ik mij persoonlijk altijd voor heb ingezet. Ik ben ervan overtuigd dat een goed (opgeleid) beheer goud waard is voor elk huis. Het was ook fantastisch om te zien wat voor ideeën daar bij de beheerders naar voren kwamen en welke lijnen er werden gelegd in deze training. Ik wens dan ook alle enthousiaste beheerders die ik de afgelopen jaren heb gezien en gesproken en die misschien wel de kern van elk dorps-, wijk-, gemeenschapshuis vormen, veel succes bij hun verdere ontwikkeling. En uiteraard de deelnemers aan de huidige training heel veel leerzame momenten.

Een laatste belangrijk punt is onze nieuwe website.  Terugkijkend  meen ik te zien dat aan het verschil  tussen de toenmalige website en de huidige, je perfect kunt aflezen waar het huidige bestuur voor staat en wat de visie naar de toekomst toe is.

Een van de zaken die mij op dit moment na aan het hart liggen is de komst van, of wij dat willen of niet, de diversiteit in onze maatschappij. Door het besluit van provincie en landelijke overheid zullen er meer mensen  van een andere etnische afkomst toestromen. Ik hoop oprecht dat wij als dorpshuizen deze mensen een plaats willen en kunnen bieden. Waar beter dan in het dorpshuis leren zij de Nederlandse en vooral de Brabantse cultuur kennen?  Ooit zijn we met zijn allen toch ook vanuit de gedachte van het vergroten van leefbaarheid begonnen met onze dorpshuizen.

Rest mij jullie allen te bedanken voor de afgelopen jaren en succes te wensen voor de toekomst.

John Coops, Oploo, 16 oktober 2016