Even bijkletsen met de voorzitter

Eind april 2016 hebben oud voorzitter Kees Jongmans en ik als nieuwe voorzitter van ’t Heft een prettig kennismakingsgesprek gevoerd met de gedeputeerde Henry Swinkels. Hij deelde ons mee dat de Provincie bezig is met een nieuw beleidsprogramma onder de titel ‘Sociale Veerkracht’. Dit beleidsprogramma bestaat nog niet maar moet samen met de zogeheten netwerkpartners ontwikkeld worden. ’t Heft is een van deze netwerkpartners. Consequentie daarbij is dat niet langer de netwerkorganisaties subsidie krijgen, maar dat programma’s van geld worden voorzien.

Het bestuur van ’t Heft heeft positief gereageerd op deze koerswijziging. Wij zijn er niet om de eigen organisatie overeind te houden, maar om de belangen van onze leden te dienen. In een korte brief hebben wij daarom in mei van dit jaar ons standpunt aan de Provincie overgebracht. In de zomer hadden wij nog steeds geen antwoord van de Provincie gekregen over het subsidiejaar 2017, wij begonnen wij ons zorgen te maken. Hoe gaat het nu met de financiering in 2017, wat zijn nu de inhoudelijke lijnen die de Provincie met ons wil ontwikkelen en zitten we als ’t Heft wel op de goede weg?

We hebben daarom twee lijnen uitgezet. Ten eerste hebben we weer een brief naar de Provincie gestuurd en aangegeven welke activiteiten we aanbieden aan onze leden  en welke nieuwe ontwikkelingen bij ons op stapel staan. Daarbij hebben we aangetekend dat wij er in ieder geval van overtuigd zijn dat deze activiteiten en ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Sociale Veerkracht in Noord Brabant. Daarnaast hebben we contact gezocht met de Vereniging Kleine Kernen (VKK) en hebben met hen afgesproken om nauwer te gaan samenwerken. Onze activiteiten sluiten immers inhoudelijk naadloos op elkaar aan en samen staan we sterker dan alleen. 

Dat is wat we de afgelopen maanden gedaan hebben. Nu hebben we nieuws te melden.

Ten eerste hebben de Provinciale Staten van Brabant vrijdag 11 november 2016 hun begroting vastgesteld. In deze begroting is een bedrag van een kwart miljoen extra opgenomen voor de netwerkorganisaties in het sociale domein om de overgang naar een nieuwe situatie mogelijk te maken. Dat is mooi. Daarnaast is er begin november ook contact gelegd door de Provincie om samen met de netwerkorganisaties te werken aan een inhoudelijk programma. Dat is nog mooier, want uiteindelijk gaan we voor de inhoud. In het gesprek met de ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie hebben we duidelijk gemaakt welke activiteiten we nu voor de dorpshuizen/wijkcentra uitvoeren. Het was in mijn ogen een bijzonder constructief gesprek en de Provincie lijkt blij verrast te zijn met onze manier van werken. Met name de omgevingsscan die we nu met de sesamacademie voor de dorpshuizen/wijkcentra aan het ontwikkelen zijn vond veel weerklank.

Het duurt soms even in ons bestuurlijke omgeving, maar tot nu toe lijkt het voor ’t Heft en daarmee voor jullie dorpshuizen/wijkcentra de goede kant uit te gaan en kunnen we op basis van inhoudelijke goede voorstellen ook in 2017 en verder goed en misschien zelfs beter ondersteunen.

Ik wens jullie prachtige feestdagen toe en ik hoop dat jullie accommodatie veel bezoekers ontvangen. Als bestuur van ’t Heft gaan wij er een actief en vernieuwend 2017 van maken en we hopen velen van jullie te ontmoeten en gaan graag met jullie aan de slag.

Auke Blaauwbroek