Impressie paneldiscussie KBO

26 mei – Provinciehuis Den Bosch

Verslag Frits Jonkers

Op donderdag 26 mei organiseerde KBO-Brabant het jaarlijkse congres, dit keer onder de titel ‘Een eigen verenigingshuis loont!’ KBO-Brabant is een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar.

In de ochtend waren er een aantal presentaties die met name handelden over de kansen voor KBO-afdelingen om een eigen ruimte te hebben/exploiteren. In de ochtendsessie was met name het verhaal van Kitty Hesen over Zorgzame Buurt echt de moeite waard . Zij stelt daarin dat hun ervaring is dat als je een kleinschalig initiatief hebt, leeftijdsloos maar wel sterk gebiedsgebonden, er veel kansen zijn om iets van de grond te krijgen. Uiteindelijk hebben zij in het eerste Zorgzame Buurt-project ervoor gekozen om geen gebruik te maken van het nabij gelegen wijkgebouw, maar via de woningcorporatie een huis te benutten om kleinschalige ontmoeting te regelen, van waaruit tal van nieuwe initiatieven opbloeien. Klik hier voor meer informatie over het verloop van het ochtendprogramma.

In de paneldiscussie heb ik als vertegenwoordiger van ‘t Heft eerst mogen uitleggen wat ’t Heft is (nauwelijks bekend) en heb ik vooral gepleit voor het verkennen van de bestaande mogelijkheden; breng je activiteiten onder in een dorps- of buurthuis, en als een dorpshuis of buurthuis in eerste instantie niet zo geschikt lijkt, om welke reden dan ook, maak dat dan kenbaar aan het bestuur van dat gebouw en onderzoek of er veranderingsmogelijkheden zijn, zodat ook een KBO welkom is. Veel steun was er van de voorzitter, tevens KBO-voorzitter van De Linde in Etten-Leur, maar ook Kitty Hesen benadrukte dat je beter eerst goed in de omgeving kunt rondkijken voor je iets nieuws start. En als je dat doet “blijf dan onder de radar” was haar advies, vanwege de vele regels vergunningen et cetera waar een buurthuis zich aan moet houden.

Een boeiende middag, en voor de profilering van ’t Heft zeker zinvol. Binnenkort praten we verder met het bestuur van KBO Noord-Brabant.