Jong geleerd is oud gedaan

Jongeren bij je huis betrekken

Het gemeenschapshuis is er voor alle groepen in de samenleving, jullie huis ook?

De groep die lastig is te betrekken, is de jeugd. Dat is jammer, want kinderen en jongeren zijn een wezenlijk onderdeel van het dorp of de wijk. Hoe kun je hen betrekken als bezoeker, gebruiker, medeorganisator?

De redactie van de nieuwsbrief vroeg een aantal leden EN een gemeente naar hun goede voorbeeld hoe zij kinderen en jongeren bij hun gemeenschapshuis betrekken.

  • Het bestuur van Muzerijk in Uden werkt met een HBO-stagiair.  Deze stagiair (26 jaar) is in staat om binding te maken met bij het gebouw rondhangende jongeren (pubers).
  • Bij ’t Gebint, Biest- Houtakker heeft het bestuur een groepje jongeren gevraagd om activiteiten te ontwikkelen voor jongeren.
  • De Moerkoal in Middelrode heeft een groepje ouders en een jongerenwerker samen activiteiten laten bedenken en uitwerken om jeugd bij hun jubileum te betrekken. Verder organiseert een groepje ouders samen met deze jongerenwerker periodiek een Teenz!Party.
  • Kick Breda ondersteunt jongeren vanuit het buurthuis door middel van het project Grote Broer- Kleine Broer. De oudere jongeren zijn luisterend oor en adviseren de jongere jongeren. Sinds kort wordt dit ook voor meiden georganiseerd.
  • In Heusden heeft de gemeente samen met de basisscholen een jeugdcongres georganiseerd. Kinderen kregen een belangrijke kwestie (in dit geval de komst van vluchtelingen) voorgelegd, en dachten na over manieren om de leefbaarheid in hun dorp te doen toenemen. De scholen hebben toegang tot de jeugd en kennen passende werkvormen.

Tips& tricks

Wil je aan de slag met het betrekken van kinderen en jongeren bij activiteiten?
Tips en tricks:

  • Betrek de jeugd bij de organisatie van de activiteiten. Organiseer niet voor maar met hen. Vraag hen bijvoorbeeld: wat zou er moeten veranderen om ons dorp leuker te maken, en de jeugd meer mogelijkheden te geven. Of vraag hen om mee te helpen bij de organisatie van activiteiten voor ouderen.
  • Creëer een herkenbare plek voor kinderen en jongeren in het gemeenschapshuis. Te denken valt aan een kinderhoek, speeltoestellen, een loungebank. Onderzoek de mogelijkheid om de sportruimte regelmatig beschikbaar te stellen voor vrij gebruik
  • Maak gebruik van partijen in je omgeving die werken met kinderen en jongeren. Zoals scholen; zij hebben toegang tot de jeugd en hebben kennis van werkwijzen om hen te betrekken. Ook het jongeren- of welzijnswerk heeft een breed netwerk en kan ingezet worden.
  • Sluit aan bij de beleefwereld van kinderen en jongeren. Bied vrij wifi in je gemeenschapshuis aan, bied de mogelijkheid om te gamen, en zet sociale media in om aandacht te vragen voor je activiteit.

Praat mee

De activiteiten die de dorps- buurt- en wijkhuizen organiseren zijn té oubollig voor de jeugd van tegenwoordig.

Reageer op deze stelling