Eerste ervaringen met relatiebeheer

We hebben in het bestuur van ’t Heft besloten om tot een vorm van relatiebeheer te komen.

In mijn regio (Zuidoost-Brabant, samen met Rene Martens) is het opvallend dat we weliswaar veel aangesloten huizen hebben, maar geen enkele in Eindhoven.  Daarom is er eerst een afspraak gemaakt met de Verenigde Vrijwilligersbesturen Accommodaties (VVA), een overkoepelend bestuur voor inmiddels ongeveer twintig aangesloten huizen.

Het werd een aangenaam gesprek, waarbij we in ieder geval tot de conclusie kwamen dat de plaatselijke welzijnsorganisatie LumensGroep eigenlijk heel veel het zelfde aanbod doet als ’t Heft. Dat maakt het uiteindelijk natuurlijk minder aantrekkelijk voor de Eindhovense huizen om zich bij ’t Heft aan te sluiten. Niettemin wordt nu bekeken of een nauwere samenwerking tot stand kan worden gebracht, waarbij een adviserende rol van ’t Heft bij de vergaderingen van de VVA een optie is. Wellicht gaan we de Eindhovense huizen dus toch tegenkomen op onze conferentie 2017.

Verder werd er al advies gegeven aan een tweetal huizen in de regio, zonder dat we nu al kunnen zeggen of dat resultaat heeft. De start is dus voorzichtig, maar daar is niets mis mee.

  • Noordoost-Brabant : Hans van Zon en Jos Basten
  • Zuidoost-Brabant : Rene Martens en Frits Jonkers
  • Midden Brabant : Wil van Amelsfoort en Auke Blaauwbroek
  • West Brabant : Jacques Broos

Leuk praktijkvoorbeeld

Als bestuurslid van ’t Heft wil je uiteraard graag weten wat er zoal speelt in de verschillende huizen. Daarom is het goed dat we onze bestuursvergaderingen steeds op een andere locatie plannen, en deze keer was De Belleman in Dommelen aan de beurt.

De Belleman is niet zomaar wat: een (vooral van binnen) keurige accommodatie met ontmoetingsruimte, vergaderzalen, hobbyruimten,  een sporthal en jawel, een heerlijke theaterruimte. Veel zelfwerkzaamheid, er is duidelijk veel energie in gestoken. En het bruist.

Daarom is het verhaal van de beheerder zo mooi. Er komen uiteraard ook wel eens mensen alleen binnen. Eenzaam? Wie zal het zeggen, maar in ieder geval alle reden om het barpersoneel uit te dagen om juist met die mensen even contact te maken. Want even aansluiten bij een groepje aan een tafeltje dat zo zijn vaste plek heeft in een gebouw is één, maar die alleen gaande man, tja, hoe begin je dat gesprek? Daarom is daar juist extra aandacht voor. En de voorbeelden zijn er: de eerste keer wist de dame die bardienst had er geen goed raad mee, de tweede keer met een beetje ondersteuning van de beheerder ging het veel beter en nu, maanden later, is het een vaste klant. Hij komt en gaat alleen, maar heeft zijn plekje gevonden. Eenzaam? In ieder geval in De Belleman niet.

Dat zijn precies de zaken die we als Heft van belang vinden, het  is ook één van de elementen binnen de cursus voor beheerders: goed omgaan met de bezoekers. In ons relatiebeheer zoeken we de goede voorbeelden en delen die met de aangesloten huizen via deze nieuwsbrief.  Uiteraard kan het ook gebeuren dat we nog niet opgeloste problemen tegenkomen die we dan adequaat aan kunnen pakken.

Volgende keer vergaderen we in Lage Mierde. Benieuwd wat we daar voor een mooi verhaal kunnen optekenen.

Frits Jonkers