Wijkgebouw de Linde in Etten-Leur heeft ‘duurzame’ plannen

Investeren in zonnepanelen

Menig wijk-, dorps- of buurthuis heeft moeite de exploitatie sluitend te krijgen. Nu meer gemeenten de subsidies verminderen wordt het voor de huizen noodzakelijker naar andere bronnen van inkomsten te zoeken. Een van die mogelijkheden is te investeren in zonnepanelen. Met de zelf opgewekte stroom kan de energierekening immers flink omlaag.

Wijkgebouw De Linde in Etten-Leur ziet hierin een kans en heeft de provincie gevraagd daarvoor middelen ter beschikking te willen stellen. De provincie heeft op dit verzoek niet afwijzend gereageerd. Ze ziet hierin de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de nieuwe afspraken van Parijs. “Elk voorstel dat hier een substantiële bijdrage aan kan leveren, wordt toegejuicht.” Wel stelt de provincie één voorwaarde: er moeten meerdere huizen in de provincie meedoen.

 ‘Als we met meerderen gezamenlijk een subsidie aanvraag indienen voor zonnepanelen, kan dit slagen!’ aldus de voorzitter van de Linde, Harrie Dirkx.  Daarom doet Wijkgebouw de Linde een oproep aan de besturen van de gemeenschapshuizen in Brabant: sluit je aan bij het project ’Zon Exploitatie’.  “Doe mee en doe er uw voordeel mee!”

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de voorzitter van wijkgebouw de Linde, Harrie Dirkx, dirkx0@gmail.com.  Een vrijwilliger van de Linde, expert op het gebied van energie, neemt daarna contact met jou op om een voor jouw huis passende berekening te maken.