Repair cafés in gemeenschapshuizen

Wanneer je als huis iets wilt betekenen voor de leefbaarheid in de lokale gemeenschap zou je eens kunnen denken aan het inrichten van een repair café. Deze bevorderen de ‘reparatiekennis’ en de sociale cohesie. De formule is een groot succes. Volgens de officiële site van de Stichting Repair café  zijn er 30 Repaircafes in Noord-Brabant en wereldwijd ruim 900.  

Wat is een repair café?
Een repair café is een periodieke bijeenkomst van vrijwilligers met reparatiekennis die gratis spullen repareren die bezoekers uit de plaatselijke gemeenschap komen brengen. Dat loopt uiteen van stoelen, klokken, heggenscharen, senseo’s en andere elektrische apparaten, tot kleding aan toe. Natuurlijk afhankelijk van het aanwezige specialisme bij de reparateurs.

Meer contact in de gemeenschap
Speciaal voor de Nieuwsheft hebben we gesproken met de mensen verantwoordelijk voor de repair cafés bij De Pracht in Waalre, Muzerijk in Uden en de Moerkoal Middelrode. En met de mensen achter de ‘Fiksclub’ bij de Keijenburg in Roosendaal. Hierbij vielen twee zaken heel duidelijk op: een repair café zorgt voor extra contacten in de gemeenschap, en er worden minder spullen weggegooid. 

De extra contacten in de gemeenschap ontstaan doordat een groep mensen als vrijwilliger regelmatig bij elkaar komt. Vaak zijn dit mensen die elkaar voor die tijd niet echt kenden. En dan heb je natuurlijk ook nog de (steeds wisselende) bezoekers die langskomen om iets te laten repareren en vaak  een praatje maken met elkaar en de reparateurs. 

Omdat de repair café-vrijwilligers spullen repareren die anders worden weggegooid, helpen zij om het milieu schoner te houden. Immers, er komt minder afval in het milieu terecht. En dat is ook een van de doelstellingen van het repair café. Lees hierover in het boek Weggooien? Mooi niet!.

Voor alle repair cafés geldt dat het werk gratis is, maar een fooi geven bij vertrek mag natuurlijk wel. Die fooi wordt dan vaak gebruikt voor  de koffie van de vrijwilligers en eventuele aanschaf van gereedschap. De onderdelen nodig voor de reparatie moeten wel worden betaald door de bezoekers. Soms worden die ook meegebracht. 

Hoe organiseer je een repair café?
Bij sommige gemeenschapshuizen is het repair café ondergebracht in een aparte organisatie die zelf alles regelt en een ruimte huurt van het huis. Andere huizen hebben het repair café opgenomen als een integraal onderdeel  van de activiteiten van het huis.

Bij de meeste huizen wordt het meekijken, meedenken en mee repareren min of meer als voorwaarde gesteld. Bij één huis is het ook toegestaan om spullen aan te leveren en later weer op te halen. Hier ligt dus de nadruk nog wat meer op de sociale cohesie binnen de groep vrijwilligers.

Er zijn ook verschillen in die zin dat niet altijd al het gereedschap eigendom is van het huis, dan wel het repair café. Vaak brengen vrijwilligers ook hun eigen, specifieke, gereedschap mee. De dames vinden het bijvoorbeeld vaak prettig om met hun eigen naaimachine te kunnen werken. En de elektronicaman kent zijn eigen multimeter het beste.

Een enkel repair café sluit af met een gezamenlijk rondje koffie met koek aan de stamtafel van het huis om daar te kunnen evalueren en natuurlijk het onderlinge contact nog even te kunnen bevorderen. En daarmee zijn ze weer extra zichtbaar in de gemeenschap.

Een overzicht van drie Repaircafés:

Lees hieronder twee verhalen uit de praktijk: