Bestuursleden 't Heft

't Heft zoekt nieuwe bestuursleden

Meer en meer is het grote belang van dorps- en buurthuizen op het netvlies gekomen bij gemeenten. Van de huizen wordt door hen veel verwacht in het bijdragen aan een vitale, inclusieve en solidaire wijk of dorp. Dit gaat echter niet vanzelf. Als Heft-bestuur ondernemen we daarom provinciaal en landelijk de nodige activiteiten om de leden daarbij behulpzaam te zijn. Juist nu zijn er extra mogelijkheden om hier nog meer in te kunnen betekenen. Om die reden zoeken we dringend een aanvulling van ons bestuur.

Het bestuur van ’t Heft bestaat op dit moment uit vier leden. Met een groter bestuur, waarbij de bestuursleden bij voorkeur ook een regionale binding hebben kunnen we grotere stappen zetten in de belangenbehartiging van de Brabantse huizen.

De afgelopen periode hebben we onder andere kunnen realiseren:

  • Door een landelijke lobby de corona regelingen ook voor gemeenschapshuizen kunnen openstellen en extra gelden voor gemeenten ten behoeve van ondersteuning gemeenschapshuizen.
  • Pilot in drie huizen gefinancierd gericht op verbreden eigenaarschap en verbreden/vernieuwen maatschappelijke rol (gemeenschapshuis 2.0).
  • De organisatie van regionale bijeenkomsten.
  • Het ontwikkelen van een nieuw aanbod cursussen waarvoor ook subsidie is verkregen zodat de deelname kosten laag zijn.

We zoeken mensen die graag met ons voor de belangen van de Brabantse buurt- en gemeenschapshuizen op  pad willen gaan. Natuurlijk vraagt dat ook een inspanning. Je krijgt er ook veel voor terug. Het is bijvoorbeeld leuk en interessant om provinciale en landelijke contacten op te bouwen of als vraagbaak voor leden te fungeren. Ook nuttig voor je eigen huis trouwens.

Ben je geïnteresseerd aarzel niet om ons dat via info@theft.nl te laten weten waarna we snel contact opnemen.

Bestuur ‘t Heft