Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra

Heb jij de energiebelasting voor je gemeenschapshuis teruggevraagd en wat waren je ervaringen?

Reageer en praat mee

Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). En in het genoemde rijtje staat ook: ‘multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)’.

Deze energiebelasting betaalt het huis aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. En veel huizen betalen al gauw € 3.000,00 tot € 4.000,00 aan energiebelasting als het niet meer is.

Grofweg gelden de volgende eisen:

  • Het doel van je huis moet zijn :een gebouw beheren en exploiteren voor ANBI’s of voor instellingen die een sociaal belang behartigen. Dan val je onder de categorie ‘Dorpshuizen en multifunctionele centra’.
  • Vervolgens moet je dat voor 70% doen. Waarbij bepaalde instellingen uitvallen*.
  • De statuten van je huis moeten vastgelegd zijn bij een notaris.
  • Uit die statuten moet blijken dat het doel ook is om een gebouw te beheren en exploiteren voor ANBI’s of voor instellingen die een sociaal belang behartigen.
  • De feitelijke activiteiten van het huis moeten in overeenstemming zijn met de statuten.
  • Je stichting moet geen overheidsinstelling zijn (van de gemeente zijn).
  • Het huis moet niet onder de vennootschapsbelasting vallen of moet zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting**.

Vervolgens vraagt de fiscus om een bezettingsoverzicht om aan te tonen dat ‘de onroerende zaak op het aansluitadres voor minstens 70% gebruikt wordt door ANBI’s en/of instellingen die een sociaal belang behartigen’. Dat bezettingsoverzicht kan bv een excel zijn met horizontaal alle gebruikers van je huis en verticaal de weken van het betreffende jaar (of periode waarover teruggaaf wordt gevraagd) . En in de cellen geef je dan bv het aantal uren gebruik aan of het aantal dagdelen gebruik per gebruiker per week. Op basis daarvan kun je dan laten zien of de gebruikers die wel meetellen wel of niet meer dan 70% van de capaciteit gebruiken (70% van het totaal gebruik).

Let op:
Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet je binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode een verzoek doen. Als je dat doet kun je eventueel nog bezwaar maken tegen de beslissing. Maar je mag ook verzoek doen voor voorgaande jaren. Dat wordt ook gewoon behandeld, maar je kunt dan niet in beroep gaan en geen bezwaar maken tegen de beslissing. Er zijn huizen bekend die meerdere jaren terug zijn gegaan en de teruggave gewoon netjes hebben ontvangen.

Alle informatie en het aanvraagformulier 

Note
*De instellingen die niet mee tellen zijn instellingen die voor meer dan 30% actief zijn op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs. Ook overheidsinstellingen vallen erbuiten.
Maar activiteiten die je als huis zelf organiseert vallen er weer binnen. De instellingen die wel meetellen moeten: of ANBI zijn, of statuten hebben waarin het doel omschreven is, of een verklaring overleggen. Let erop dat je hiervan een goede administratie moet bijhouden.

**Stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:

  • de fiscale winst in een jaar niet meer is dan € 15.000 (was € 7.500,00)
  • de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar bij elkaar niet meer is dan € 75.000 (was € 37.500,00)

Het is verstandig om dit punt even met de accountant te bespreken.