Werkgeverschap, ook een kunst

Voor de werkgever, vaak het bestuur, is de personele invulling van de vele taken die verricht moeten worden, een dagelijkse zorg.  Vaak worden deze taken verricht door zowel vrijwilligers als betaalde krachten. Naast praktische risico’s bij het wegvallen van vrijwilligers voor bepaalde werkzaamheden, is er een financieel risico in het geval je betaalde krachten in dienst hebt of overweegt deze aan te nemen.

Betaalde medewerkers in dienst en/of in dienst nemen
Er zijn een aantal mogelijkheden, die je in je overwegingen kunt betrekken:

  • Arbeidsovereenkomst
  • Payrolling
  • Gesubsidieerde arbeid

Arbeidsovereenkomst
Los van welke taken de werknemer gaat uitvoeren moet je je afvragen of je gemeenschapshuis zich moet aansluiten bij een CAO ( Collectieve Arbeid Overeenkomst), en zo ja bij welke. Kies je hiervoor, dan dien je je aan te sluiten bij de betreffende werkgeversorganisatie en de daaraan gekoppelde CAO te volgen. De verschillende CAO’s lopen voor wat betreft de kosten nogal uiteen. Ook voor de werknemers heeft deze keuze gevolgen, denk bijvoorbeeld aan pensioenopbouw. Bij de een zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreider dan bij de ander. Bijvoorbeeld CAO Welzijn versus Horeca (zgn. minimum CAO). Dat vertaalt zich dan ook in de kosten voor de werkgever.

De keuze om je aan te sluiten bij een CAO is geen verplichting. Je kunt ervoor kiezen om zelf een arbeidsovereenkomst op te stellen. In dit geval dien je je wel te houden aan voorschriften uit het burgerlijk wetboek (titel 7.10).  Zonder je aan te sluiten kun je natuurlijk wel, voor bepaalde onderdelen (salarisschalen, vakantiegeld- en dagen), een CAO “volgen”.

Het voorgaande heeft betrekking op de situatie dat je een arbeidsovereenkomst afsluit en de daaruit voortvloeiende verplichtingen nakomt. Het levert nogal wat werk op, zowel in de begeleiding als administratief. En met name de financiële risico’s bij uitval kunnen behoorlijk groot zijn. Dit naast de vele regels waaraan je je als werkgever dient te houden. De financiële risico’s van ziekte, inclusief de hele begeleiding, kunnen natuurlijk wel afgedekt worden door een verzekering zoals wij die als 't Heft aanbieden.

Ga naar verzekeringen

Payrolling
Zit je niet te wachten op zaken die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst, zoals onder andere de nodige administratieve rompslomp en het mogelijke financiële risico, dan is payrolling een goed alternatief. Niet alleen voor nieuw aan te trekken personeel, maar ook voor personeel dat je al in dienst hebt. De leiding over het personeel blijft bij u, maar het formele werkgeverschap en alle verplichtingen en risico’s die hieraan zijn verbonden liggen bij een ander. In financiële zin zullen de totale kosten ten opzichte van een zelf afgesloten arbeidsovereenkomst elkaar niet veel ontlopen. Dit afhankelijk van de zogenaamde “fee” die in rekening wordt gebracht en de gehanteerde CAO. Kortom, je behoudt de regie, en een groot gedeelte van de risico’s die verbonden zijn aan het werkgeverschap leg je bij een ander. Verder is van belang  te weten, dat indien je niet Btw-plichtig bent de kosten met 21% extra toenemen. Op de pagina werkgeverschap vind je meer informatie en de voordelen die wij je als lid van ‘t Heft daarbij kunnen bieden.

Ga naar werkgeverschap

Gesubsidieerde arbeid
Met de komst van de zgn. Participatie Wet per 1 januari 2015 is en gaat er veel veranderen op het gebied van gesubsidieerde arbeid. Deze wet vervangt onder andere de Wet Werk en Bijstand (ID-banen) en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De Participatie Wet is gericht op het ondersteunen van personen die op de een of andere manier een afstand hebben tot de arbeidsmarkt aan een reguliere baan te helpen. In vele gevallen zal een (tijdelijke) subsidie toekomstige werkgevers over de streep moeten trekken. In 2026 zullen minimaal 100.000 mensen op deze wijze aan een baan geholpen moeten worden.

Voor zover er sprake is van enige vorm van subsidie, bij aanname van iemand uit de genoemde doelgroep, is het goed om te weten dat deze subsidie per regio kan verschillen. Als je overweegt iemand aan te trekken uit deze doelgroep raden wij je aan eerst eens te kijken op www.opnaarde100000.nl. Bijvoorbeeld onder de knop “ondersteuning” tref je een overzicht welke voordelen je hebt als je iemand uit de doelgroep aanneemt.