Compensatieregeling Videma

Compensatieregeling Videma

In totaal hebben zich via de koepelorganisaties 120 buurt- en dorpshuizen aangemeld voor de compensatie van Videma in verband met de coronasluiting dit voorjaar (15 maart tot 1 juni). Daarvan zijn er 40 afgevallen omdat deze buurt- en dorpshuizen (geen Brabantse huizen) niet de juiste licentie hadden of al via Service Centrum Auteurs- en Naburige Rechten (SCAN) zijn gecompenseerd. 

Videma heeft de restitutie al in gang gezet en creditnota’s gestuurd. Uitbetaling staat gepland voor deze week. Ook Buma en Sena zijn begonnen met de restitutie. Dit gebeurt (in de meeste gevallen) door het Service Centrum Auteurs- en Naburige Rechten (SCAN), de organisatie die voor zowel Buma als Sena incasseert. Het aantal buurt- en dorpshuizen dat door Buma en Sena wordt gecompenseerd is niet bekend. Wel is bekend dat er buurt- en dorpshuizen zijn die van SCAN inmiddels een creditnota hebben ontvangen en ook al daadwerkelijk geld teruggestort hebben gekregen. Een aantal buurt- en dorpshuizen betaalt Buma via Visma/Raet. Visma/Raet zal deze buurt- en dorpshuizen ook een creditnota sturen maar op dit moment nog niet bekend of dit al gebeurd is.

Of er een tweede compensatieronde komt van Buma/Sena/Videma (en of de buurt- en dorpshuizen daar ook weer voor in aanmerking komen) is afwachten. Immers de buurt- en dorpshuizen kunnen nu ook alweer een tijd maar zeer beperkt open. Zo gauw dit bekend wordt, zullen we het melden.

We blijven onze krachten bundelen!