De krachten bundelen om gemeenschapshuizen overeind te houden

Lees ook het artikel over de openstelling na corona. Hierin lees je over de maatregelen en protocollen. 

Naar artikel maatregelen en protocollen

Lees ook het artikel over de financiële effecten van corona. Je vind hier mogelijke acties en compenserende maatregelen.

Naar artikel acties en compenserende maatregelen