Maatregelen en protocollen

Maatregelen en protocollen - 12/5/2020

Openstelling na Corona

Maatregelen rondom openstelling

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk zijn, adviseren we hierover contact op te nemen met je gemeente. Wees er wel bedacht op dat ook je gemeente tijd nodig heeft om de richtlijnen te interpreteren en uit te werken.

Aanvullend op het protocol willen we het onderstaande nog ter overweging meegeven.

Stel jezelf als huis de vraag en/of maak de volgende overwegingen:

 • Ben je er van bewust dat een groot deel van de doelgroep de corona-kwetsbare groep is, zowel vrijwilligers als gebruiker. Op welk moment wil je het risico nemen voor deze groep open te zijn? Kun je in staan voor de gevolgen? Wat is essentieel voor de wijk en de bewoners?
 • Maak expliciet duidelijk aan de vrijwilligers waar de risico’s zitten. Dus waar we met elkaar voor staan, hoe zorgen we samen voor de veiligheid van de gebruikers en elkaar.
 • Denk met elkaar na hoe je kunt/wilt zorgen voor goede handhaving:
  • je kunt de maatregelen faciliteren zoals bij de supermarkt. Zorg dat er gedesinfecteerd wordt; ziet iemand hier op toe dat het gevolgd wordt?
  • ben duidelijk in hoe vaak alles schoongemaakt moet worden, met name deurkrukken en dergelijk. (Direct/altijd, 1x per uur, of leer dat iedereen dat zelf steeds doet (wordt het nieuwe normaal?).
  • iedereen die iets gebruikt of bedient (bijvoorbeeld installatie) zorgt zelf voor ontsmetting.
  • probeer zo min mogelijk iets aan te raken voor een ander; een kopje koffie brengen is aanraken, dus ’helpen’ is snel risico-verhogend.
  • ben extra voorzichtig bij het bereiden en uitserveren van voedsel: risico-verhoging.
  • maak geen uitzonderingen, wel oplossingen; houd je aan de nieuwe regels (zoals: geen betaling met contant geld, dan opschrijven (of pinnen).
  • geef bij elke ruimte aan hoeveel mensen er maximaal in mogen. Maak een persoon van de gebruikers eindverantwoordelijk voor handhaving 1,5 meter.

Onder welke voorwaarden mogen we weer open?

Er dient ten alle tijden een protocol ontwikkeld te zijn waar de hygiëne maatregelen en de anderhalve meter afstand een onderdeel van zijn. Of het criterium 30 personen per ruimte of gebouw geldt, wordt momenteel uitgezocht. Maar ook hier geldt weer: door de grote onderlinge verschillen tussen de accommodaties vraagt dit maatwerk. Neem hierover contact op met je gemeente.

Protocolvoorbeelden

Met het landelijke overleg hebben wij een invulprotocol samengesteld:
Invulprotocol landelijk

De Slinger in den Bosch heeft inmiddels een protocol opgesteld:
Voorbeeld protocol De Slinger Den Bosch

Waarmee dienen we rekening te houden tijdens de opening?

Veel praktische zaken zoals: afstand, looproutes, maximum aantal personen per ruimte, gebruik van sanitair, schoonmaak en reiniging, komen terug in het protocol. We adviseren je om gebruikers, personeel en vrijwilligers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Het eigen gezond verstand is daarin leidend. Er zullen altijd situaties ontstaan waarin een protocol niet voorziet en mensen dus dienen te handelen overeenkomstig dat wat zij op dat moment zelf het beste achten.

Er is nog een tweede aspect dat voor bestuursleden aandacht vraagt: dat zijn de eigen vrijwilligers en (vaste) gebruikers. Sociale media en (video)bellen bieden waarschijnlijk deels uitkomst, maar nu we zoveel thuis zijn, is er waarschijnlijk toch een stuk minder sociaal contact dan voorheen. Bespreek eens me elkaar hoe mensen aankijken tegen hun vrijwilligerswerk als ze dadelijk weer aan de slag mogen.

KANSEN

Gemeenschapsaccommodaties bieden ook kansen! Omdat gemeenschapsaccommodaties over het algemeen veel vierkante meters ter beschikking hebben, zijn ze zeer geschikt om anderhalve meter te houden. Denk eens na of je hier als bestuur je PR en communicatie op af kunt stemmen zodat nieuwe gebruikers bereikt kunnen worden. Onder andere (sport)kantines en andere ontmoetingsruimten blijven immers nog tot zeker 1 september gesloten.

Lees ook het artikel over de financiële effecten van corona. Je vind hier mogelijke acties en compenserende maatregelen.

Naar artikel acties en compenserende maatregelen

Lees ook het artikel over krachten bundelen om gemeenschapshuizen overeind te houden.

Naar artikel de krachten bundelen