Verslag bijeenkomst Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Over de consequenties van de invoering van de AVG voor gemeenschapshuizen zijn bij ’t Heft nogal wat vragen binnen gekomen. Deels hebben we die beantwoord door in de Nieuwsheft een proces aan te geven voor invoering van de AVG. Daarnaast hebben we o.a. verwezen naar (dure) bijeenkomsten over dit onderwerp die in de markt worden aangeboden.

Omdat de vragen bleven komen, heeft ’t Heft bestuur besloten om toch ook voor onze leden een speciale gratis bijeenkomst over de AVG te gaan organiseren. Een bijeenkomst waarin niet alleen informatie over de wet zou worden gegeven, maar waarin vooral de gelegenheid moest worden geboden om vragen te stellen. Omdat de meeste vragen van huizen uit de regio Noord Oost Brabant kwamen, is ook daar de bijeenkomst georganiseerd. Op 25 oktober 2018 in Uden.

Emile van Dun was bereid om zich als vrijwilliger, en dus kosteloos, in de wetteksten te verdiepen en over antwoorden, op specifieke situaties binnen gemeenschapshuizen, vooraf na te denken. De belangstelling voor de informatieavond was groot, 44 bestuurders/beheerders van 20 gemeenschapshuizen waren aanwezig.

Emile van Dun had vooraf ingeschat dat zijn presentatie en de beantwoording van vragen ongeveer een uur zou duren. Door de vele vragen die erbij kwamen heeft de informatieavond echter bijna twee uur geduurd.
Wij hebben verzuimd aan de deelnemers te vragen wat zij van de bijeenkomst vonden. Volgens ons was het een succes, anders waren er niet zo veel vragen gesteld en beantwoord. Maar wanneer er deelnemers zijn die alsnog een reactie willen geven, en dat stellen wij heel erg op prijs, dan graag een mail sturen aan info@theft.nl

Van vier huizen, die niet op de bijeenkomst van 25 oktober konden zijn, hebben we de vraag gekregen om de presentatie en andere relevante documenten te mogen ontvangen. We hebben dit opgelost door alle informatie over de AVG bijeenkomst op onze website te zetten www.theft.nl. De informatie staat er inmiddels op en is te vinden door op deze link te klikken.

OPMERKELIJKE CONSTATERING

Wij hebben de uitnodiging voor de informatieavond in de Nieuwsheft van september aangekondigd. Hier hebben toen 9 huizen op gereageerd. Een week voor de bijeenkomst hebben we ook nog een mail gestuurd met opnieuw de uitnodiging. Hierop kwamen maar liefst 11 nieuwe aanmeldingen van huizen bij ons binnen. Blijkbaar wordt dus de Nieuwsheft onvoldoende gelezen en moeten we voor dit soort uitnodigingen beide communicatiemogelijkheden gebruiken.