Lid van 't Heft

Je kunt als wijk, dorps of gemeenschapshuis lid worden van 't Heft. Ook MFA’s of andere vormen  met de dezelfde doelstelling zijn van harte uitgenodigd om lid te worden. Het lidmaatschap biedt veel voordelen. Je ontvangt een dienstverleningsovereenkomst.

't Heft mantelovereenkomsten afgesloten met bedrijven om hiermee de aangesloten huizen de mogelijkheid te bieden om met extra voordeel met een goede partij zaken te doen.