Ledenvoordeel

Doel
Kwaliteit en voordeel voor de leden en een fee voor ’t Heft.

Opzet
’t Heft sluit een mantelovereenkomst af. Leden mogen er gebruik van maken, maar moeten niet.

Informatie over de contracten
Op deze website waarbij een onderscheid wordt gemaakt in openbare en in vertrouwelijke (contract-) informatie.

Afsluiten contract per huis
Via contactinformatie op deze site. Rechtstreeks tussen lid en contractpartij. Geen rol voor ’t Heft.

Al een aantal jaren lopen de inkomsten van onze leden terug. Enerzijds bezuinigen steeds meer gemeenten op hun subsidies, anderzijds besteden de bezoekers van onze huizen minder. Voor het bestuur van ’t Heft is dit aanleiding geweest om te bezien op welke wijze ook aan de kostenkant bezuinigingen zijn te realiseren voor de leden.

’t Heft sluit mantelovereenkomsten af met bedrijven om hiermee de leden de mogelijkheid te bieden om met extra voordeel met een goede partij zaken te doen. Overigens leveren deze overeenkomsten niet alleen voordeel op voor de leden, maar profiteert ook ’t Heft zelf hiervan. Over de jaaromzet die via elke mantelovereenkomst wordt gerealiseerd, ontvangt ’t Heft een ‘fee’. ’t Heft is geen partij meer in de individuele afspraken / contracten / bestellingen tussen het huis en het bedrijf. Wel krijgt ’t Heft eenmaal per jaar inzicht in de afgesloten contracten om te zien of de mantelovereenkomst voldoet en in verband met afrekening van de fee.

Als er behoefte is aan bepaalde contracten, dan horen wij dat graag via de contactpagina.