Wat doet 't Heft?

Het voortouw nemen bij de grote maatschappelijke veranderingen: de kanteling, de versterking van de eigen kracht, de zelfredzaamheid. Wijk- en buurthuizen kunnen van betekenis zijn bij het oplossen van vraagstukken uit de eigen wijk. Dat kan gevraagd en ongevraagd. Een wijkhuisbestuur moet daarom op de hoogte zijn van wat er speelt in de wijk en welke behoeften er zijn. Samenwerken met allerlei (ook nieuwe) partners ligt dan voor de hand. 't Heft kan daarbij ondersteuning bieden.

Verbeteren van de exploitatie. Uiteindelijk moeten inkomsten en uitgaven in positieve balans zijn. 't Heft biedt niet alleen voordelen door collectieve contracten met een groot aantal aanbieders van producten (denk aan energie, meubilair, drank, et cetera), maar helpt huizen ook met trainingen, informatie over subsidies en dergelijke.

Huizen met elkaar in verbinding brengen. Huizen leren het meest van elkaar. Door middel van bijeenkomsten maar ook door gedetailleerde informatie op een besloten website kunnen huizen bij elkaar in de keuken kijken en van elkaar leren.

Thema's en onderwerpen